Category Archives: Webinar

Κατανοήστε τα media κατανοώντας την Google

Πρόκειται για τον τίτλο μιας σειράς μαθημάτων που προσφέρονται δωρεάν μέσω της Coursera και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για δημοσιογράφους, παραγωγούς και γενικότερα εργαζόμενους σε ένα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα όπως η ΝΕΡΙΤ. Είναι η δεύτερη φορά που παρέχεται το συγκεκριμένο course. Σε αυτή την έκδοση έχουν ανανεώσει αρκετές βιντεοδιαλέξεις και κείμενα έτσι ώστε να αντανακλούν πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το δικαίωμα στη λήθη, στησυνεχιζόμενη δραστηριότητα της αγοράς σχετικά με συσκευές που φοριούνται όπως τα έξυπνα ρολόγια χειρός, στον επεκτεινόμενο ρόλο του YouTube στην παγκόσμια διάδοση της ειδησεογραφίας.

Εγγραφείτε να το παρακολουθήσετε εδώ: https://www.coursera.org/course/googlemedia

Δείτε ένα εισαγωγικό βίντεο του course

Διερεύνηση και καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών δημοσιογράφων αναφορικά με τη γνώση και χρήση των Νέων Μέσων.

Συμπεράσματα πρώτης καταγραφής

Μια πρώτη εισαγωγική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα νέα μέσα και των εκπαιδευτικών αναγκών προέκυψε μέσα από κατ’ ιδίαν ενημερωτικού χαρακτήρα συναντήσεις με τους αρμόδιους επικεφαλής ειδήσεων, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, αθλητικών, δημοσίων σχέσεων και αρχείου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις  με συνεργάτες του τμήματος πολυμέσων και πληροφορικής καθώς επίσης και με τη δημοσιογραφική ομάδα που είναι αρμόδια για τη λειτουργία του διαδικτυακού ιστοτόπου. Ακόμα διοργανώθηκε εισαγωγικό εργαστήριο για τα Νέα Μέσα με τη συμμετοχή  20 δημοσιογράφων.

Η απουσία στρατηγικής κατεύθυνσης,  ολοκληρωμένου σχεδιασμού και συντονισμού, η έλλειψη βασικών γνώσεων στα νέα μέσα και ο δυσανάλογα αυξημένος ρόλος που είχε η ατομική πρωτοβουλία και το προσωπικό μεράκι είναι τα βασικότερα συμπεράσματα από τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το Διαδίκτυο τόσο επί ΕΡΤ όσο και επί των ημερών της ΔΤ.

Συγκεκριμένα, τα Νέα Μέσα αντιμετωπίζονταν σαν μια περιφερειακή κυρίως τεχνικής φύσεως δραστηριότητα τμημάτων (π.χ τμήμα πολυμέσων) κι όχι σαν ένας σημαντικός πυλώνας και υπερ-μέσο διάχυσης του περιεχομένου, διάδρασης με τους πολίτες, ανάλυσης δεδομένων,  επαφής με τις κοινότητες ή ακόμα και παραγωγής πρωτογενούς ειδησογραφικού περιεχομένου.

Ουσιαστικά, σε αρκετές περιπτωσεις η ενασχόληση με τα νέα μέσα χαρακτηρίζονταν από μια θεμελιώδη αδυναμία κατανόησης της φύσης και της φιλοσοφίας τους, από συστηματική δυσχέρεια στην επικαιροποίηση γνώσεων, δυσκολίες στην παρακολούθηση νέων τάσεων και ανταπόκρισης σε νέες πλατφόρμες, πρακτικές, εργαλεία και στις εν γένει ευμετάβλητες συνθήκες του περιβάλλοντος ενημέρωσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Παρόλο που εντοπίστηκαν ορισμένες μεμoνωμένες περιπτώσεις συνεργατών που συνδύαζαν το αναγκαίο βασικό επίπεδο πρακτικής τεχνογνωσίας και τη διάθεση ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, τα  μειωμένα οργανωμένα αντανακλαστικά στις νέες τάσεις ήταν και είναι κοινός τόπος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: δεν χρησιμοποιούνταν καμμία πλατφόρμα Social Media management, δεν έγινε καμμία αναφορά σε SEO, σε user experience και σε online metrics.

Τα ίδια χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν επί ΔΤ και φαίνεται πως τα κληρονομεί και η ΝΕΡΙΤ από τα πρώτα μάλιστα βήματα της λειτουργίας της.

Πρόταση για έρευνα σε δύο φάσεις και σχεδιασμός προγραμμάτων

Προτείνεται μια καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών για τη χρήση των νέων μέσων καταρχάς του δημοσιογραφικού προσωπικού. Η καταγραφή θα είναι ποσοτική και ποιοτική και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις με μια μεθοδολογία με τα ακόλουθα βήματα:

  1. Ποσοτική διερεύνηση του επιπέδου γνώσης και χρήσης βασικών και προηγμένων νέων μέσων, εργαλείων και εφαρμογών από δημοσιογράφους της ΝΕΡΙΤ μέσω της συμπλήρωσης σύντομου  ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
  2. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του online ερωτηματολογίου και κατάταξη των δημοσιογράφων (σε επόμενη φάση η ίδια καταγραφή θα λάβει χώρα και για άλλες ειδικότητες) σε τρία επίπεδα γνώσης και χρήσης, α) Αρχικό, β) Μεσαίο, γ) Προχωρημένο
  3. Σχεδιασμός και οργάνωση ατομικών ή ομαδικών (focus groups) συναντήσεων όπου θα καταγραφούν σε μεγαλύτερο βάθος οι ποιοτικές δεξιότητες και γνώσεις καθενός.
  4. Οριστικοποίηση της κατάταξης στα τρία επίπεδα γνώσης συνεκτιμώντας την ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση.
  5.  Σχεδιασμός προσαρμοσμένων στα τρία επίπεδα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και προγραμμάτων.

Μάθημα για τα Social Media

Απ’ τις 3/2/14 έως τις 9/3/14 το Knight Center for Journalism διοργανώνει δωρεάν μάθημα με τίτλο: «Social Media & Journalism: the Basics».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα βασικά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων στη δημοσιογραφία. Δεν απαιτείται να έχετε καμία προηγούμενη εξοικείωση με τις ιδέες και τα εργαλεία της δημοσιογραφίας στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να τα παρακολουθείτε με το δικό σας ρυθμό κάθε εβδομάδα αρκεί να έχετε όρεξη να μάθετε καινούργια πράγματα.

Στο τέλος των μαθημάτων θα έχετε μάθει σχετικά με:

  • Την επαγγελματική δημοσιογραφική χρήση του Facebook και του Twitter
  • To πως χρησιμοποιεί ο κλάδος των ΜΜΕ τα social media σήμερα
  • Που θα βρίσκεται πηγές και ιδέες για ιστορίες στα social media
  • Πως θα επαληθεύετε και θα αποδίδετε πληροφορίες που βρίσκετε στα social media
  • Πως θα βρίσκετε και θα καλλιεργείτε ένα ακροατήριο στα social media

WEBINAR: Το Facebook για δημοσιογράφους