Category Archives: Κοινό

Ενδυναμώστε, επιμεληθείτε και μοιραστείτε

Τα δημόσια μέσα έχουν τεράστιες ευκαιρίες να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και ανταπόδοση επί των πωλήσεων (RoS) για το κοινό σε μια διασυνδεδεμένη κοινωνία. Μέσα από πειραματισμό θα επανακαθορίσουμε τι σημαίνει ‘δημόσια υπηρεσία’ για τα Δημόσια ΜΜΕ.

Να είστε κατ’ αρχήν ανοικτοί στο διαμοιρασμό περιεχομένου γνωρίζοντας ότι απομένουν πολλά θέματα προς επίλυση (δικαιώματα, στρέβλωση της αγοράς, εκμετάλλευση, κατάχρηση, κόστη). Ψηφιοποιήστε και ανοίχτε τα αρχεία σας όσο περισσότερο μπορείτε. Διαφοροποιηθείτε, όπου χρειαστεί, ανάμεσα σε επιχειρηματικά μοντέλα (καθορισμός αμοιβής ανάλογα τα είδη, το χρόνο, την ποιότητα του σήματος, τα δικαιώματα, τις πλατφόρμες, τις συνεργασίες).

Παίξτε θετικό ρόλο στο μηντιακό οικοσύστημα. Επιδιώξτε συνεργασία με εφημερίδες (π.χ προσφέροντας των ενσωματωμένο σας media player). Συνεργαστείτε με την τοπική δημιουργική αγορά (π.χ ανοίγοντας τη χρήση κτηρίων και υποδομών).

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Advertisements

Γίνετε πιο συναφείς με τα νεανικότερα ακροατήρια

Παρότι οι νέοι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά μικρό μέρος του κοινού μας, απαιτούν ειδική στρατηγική ματιά. Ο προγραμματισμός για αυτό το υπερ-συνδεδεμένο κοινό θα επιταχύνει τη δικτύωση των δημόσιων μέσων.

Παραμείνετε αυθεντικοί κι αληθινοί στις αξίες και την ποιότητά σας αλλά προσαρμοστείτε στις ανάγκες και τη μηντιακή συμπεριφορά του κοινού. Διεξάγετε σε βάθος έρευνα για την πολυμορφία των αναγκών και των μηντιακών τους συμπεριφορών. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με εκείνα άλλων δημόσιων ΜΜΕ. Αναπτύξτε ειδική στρατηγική προγράμματος ανά ηλικιακό γκρούπ (3-6, 6-12, 12-18, 18-34) καθώς και ανά τρόπο ζωής.

Διανείμετε το περιεχόμενο στις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι νέοι. Επενδύστε: σε στοχευμένο διαδικτυακό περιεχόμενο κατάλληλο για φορητές συσκευές και στο να μοιράζεται, σε συντομευμένο περιεχόμενο κάθε είδους (κλίπς κλπ), σε ‘ρευστές’ μορφές περιεχομένου, σε ελκυστικές αφηγήσεις ιστοριών (βασισμένες στην ταχύτητα, την αμεσότητα, τη ψυχαγωγική αξία, τις ειδικές οπτικές γωνίες, τα παιχνίδια).  Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Αυξήστε την εμπλοκή και την ποικιλομορφία του κοινού

Αν θέλουμε τα ακροατήρια να εμπλακούν μαζί μας, πρέπει να εμπλακούμε κι εμείς μαζί τους. Αυτό απαιτεί μια στρατηγική ποικιλομορφίας και νέους τρόπους επικοινωνίας. Η ποικιλομορφία γίνεται αντιληπτή με την ευρεία έννοια (ηλικία, φύλο, κοινωνική, πολιτιστική, εθνοτική, τρόπου ζωής, θρησκείας κλπ).

Αναπτύξτε μια συστηματική προσέγγιση, βασισμένη σε μια βαθύτερη κατανόηση της κοινωνίας και των ακροατηρίων, για να διαμορφώσετε ένα περισσότερο ποικιλόμορφο περιεχόμενο.

Πειραματιστείτε με τα όρια των μαζικών μέσων ενημέρωσης σε μια κατακερματισμένη κοινωνία. Πάρτε συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το με τι περιεχόμενο θα στοχεύσετε συγκεκριμένες ομάδες. Να είστε ευέλικτοι και χρησιμοποιήστε την έννοια του ‘innoversity’ (η ποικιλομορφία ως πηγή καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων ειδών περιεχομένου). Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Κατανοήστε καλύτερα τα ακροατήριά σας *

Η δημιουργία μιας αμοιβαίας σχέσης με τα ακροατήρια και η ανάπτυξη περισσότερο προσωποποιημένου μηντιακού προϊόντος απαιτεί ακόμα περισσότερο βαθιά γνώση των ακροατηρίων.

Επεκτείνετε την έρευνα ακροατηρίων ώστε να αποκομίσετε επίγνωση της κοινωνικής τους σύνθεσης (τρόπος ζωής, κοινότητες, ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος, θεματικές), τη μηντιακή τους συμπεριφορά και τις ανάγκες (κίνητρα, τύπος περιεχομένου, συσκευές, προσωποποίηση, διαδραστικότητα).

Συμπεριλάβετε έρευνα για τον προσλαμβανόμενο κοινωνικό και πολιτισμικό αποκλεισμό και τα εμπόδια στη συμμετοχή των ανθρώπων στον online κόσμο.

Να έχετε πρόσβαση στα σχόλια και εν γένει στα δεδομένα των χρηστών από τις ψηφιακές σας υπηρεσίες έτσι ώστε να δημιουργείτε καλύτερο περιεχόμενο. Όταν τέτοια δεδομένα βρίσκονται στην κατοχή τρίτων μερών ή πυλωρών, αναπτύξτε διαπραγματευτική ισχύ σε με συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ( με την υποστήριξη της EBU).

Περιπτώσεις:

VRT/Mediamomenten

SVT/Diversity

* Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη απόδοση του τμήματος «Η διασύνδεση σε μια δικτυωμένη κοινωνία: 10 συστάσεις από την EBUVISION» από το Connecting to Networked Society. 2020 – An EBU Project