Monthly Archives: Αύγουστος 2014

Ερωτηματολόγιο για την εκπαίδευση στα social media

Παρακαλούμε δώστε λίγα λεπτά και συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο μοναδικός σκοπός του οποίου είναι η καταγραφή σε ένα αρχικό επίπεδο των δεξιοτήτων, των εκπαιδευτικών αναγκών και των ενδιαφερόντων σας αναφορικά με τα social media. Ευχαριστούμε!

Όνομα:

Επίθετο:

Ειδικότητα:

email:

Με ποιές δεξιότητες ψηφιακής δημοσιογραφίας είστε εξοικειωμένος;

 1. Χρησιμοποιώ το google για αναζητήσεις
 2. Διαβάζω ειδήσεις σε portals
 3. Διαβάζω ειδήσεις σε blogs
 4. Γράφω και αναρτώ πολυμεσικά άρθρα (κείμενο, εικόνα, βίντεο, σύνδεσμοι)
 5. Επαληθεύω την ακρίβεια φωτογραφιών και βίντεο από τα social media
 6. Χρησιμοποιώ τα δεδομένα των analytics για τη βελτίωση της απήχησης του περιεχομένου
 7. Χρησιμοποιώ smartphone για την κάλυψη και μετάδοση ειδήσεων
 8. Άλλο________________

Πόσο καλά γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε το Facebook στη δημοσιογραφική σας δουλειά;

 1. Άριστα (χρησιμοποιώ τις περισσότερες λειτουργίες & εργαλεία και χειρίζομαι καθημερινά επίσημους λογαριασμούς ειδησεογραφικών οργανισμών)
 2. Καλά (γνωρίζω κάποιες λειτουργίες & εργαλεία και έχω χειριστεί ειδησεογραφικές σελίδες)
 3. Μέτρια (γνωρίζω κάποιες λειτουργίες & εργαλεία αλλά σπάνια κάνω δημοσιογραφική χρήση)
 4. Καθόλου (δεν γνωρίζω καθόλου λειτουργίες & εργαλεία)
 5. Δεν είμαι στο facebook

Πόσο καλά γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε το Twitter στη δημοσιογραφική σας δουλειά;

 1. Άριστα (χρησιμοποιώ τις περισσότερες λειτουργίες & εργαλεία και χειρίζομαι καθημερινά επίσημους λογαριασμούς ειδησεογραφικών οργανισμών)
 2. Καλά (γνωρίζω κάποιες λειτουργίες & εργαλεία και το χειρίζομαι ειδησεογραφικά)
 3. Μέτρια (γνωρίζω κάποιες λειτουργίες & εργαλεία αλλά σπάνια κάνω δημοσιογραφική χρήση)
 4. Καθόλου (δεν γνωρίζω καθόλου λειτουργίες & εργαλεία)
 5. Δεν είμαι στο twitter

Πόσο συχνά χειρίζεστε τα social media (Facebook, Twitter κλπ) για τη δημοσιογραφική σας δουλειά;

 1. Καθημερινά
 2. Μερικές φορές την εβδομάδα
 3. Σπανιότερα
 4. Ποτέ

Ποιά social media χρησιμοποιείτε;

 1. Facebook
 2. Twitter
 3. YouTube
 4. Google+
 5. LinkedIn
 6. Pinterest
 7. Tumblr
 8. Instagram
 9. Vine
 10. __________

Ποιά εργαλεία διαχείρισης social media γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε;

 1. Hootsuite
 2. Mailchimp
 3. Storify
 4. Tweetdeck
 5. Twitterfall
 6. Geofeedia
 7. Rebelmouse
 8. Storyful Multisearch
 9. Topsy
 10. Zite
 11. Flipboard
 12. Instapaper
 13. Ustream
 14. Google Hangouts
 15. Skype
 16. Tineye
 17. ____________

  Σε ποιά αντικείμενα της ψηφιακής δημοσιογραφίας ενδιαφέρεστε να εκπαιδευτείτε; (ανοικτή ερώτηση)

Advertisements

Διερεύνηση και καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών δημοσιογράφων αναφορικά με τη γνώση και χρήση των Νέων Μέσων.

Συμπεράσματα πρώτης καταγραφής

Μια πρώτη εισαγωγική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα νέα μέσα και των εκπαιδευτικών αναγκών προέκυψε μέσα από κατ’ ιδίαν ενημερωτικού χαρακτήρα συναντήσεις με τους αρμόδιους επικεφαλής ειδήσεων, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, αθλητικών, δημοσίων σχέσεων και αρχείου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις  με συνεργάτες του τμήματος πολυμέσων και πληροφορικής καθώς επίσης και με τη δημοσιογραφική ομάδα που είναι αρμόδια για τη λειτουργία του διαδικτυακού ιστοτόπου. Ακόμα διοργανώθηκε εισαγωγικό εργαστήριο για τα Νέα Μέσα με τη συμμετοχή  20 δημοσιογράφων.

Η απουσία στρατηγικής κατεύθυνσης,  ολοκληρωμένου σχεδιασμού και συντονισμού, η έλλειψη βασικών γνώσεων στα νέα μέσα και ο δυσανάλογα αυξημένος ρόλος που είχε η ατομική πρωτοβουλία και το προσωπικό μεράκι είναι τα βασικότερα συμπεράσματα από τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το Διαδίκτυο τόσο επί ΕΡΤ όσο και επί των ημερών της ΔΤ.

Συγκεκριμένα, τα Νέα Μέσα αντιμετωπίζονταν σαν μια περιφερειακή κυρίως τεχνικής φύσεως δραστηριότητα τμημάτων (π.χ τμήμα πολυμέσων) κι όχι σαν ένας σημαντικός πυλώνας και υπερ-μέσο διάχυσης του περιεχομένου, διάδρασης με τους πολίτες, ανάλυσης δεδομένων,  επαφής με τις κοινότητες ή ακόμα και παραγωγής πρωτογενούς ειδησογραφικού περιεχομένου.

Ουσιαστικά, σε αρκετές περιπτωσεις η ενασχόληση με τα νέα μέσα χαρακτηρίζονταν από μια θεμελιώδη αδυναμία κατανόησης της φύσης και της φιλοσοφίας τους, από συστηματική δυσχέρεια στην επικαιροποίηση γνώσεων, δυσκολίες στην παρακολούθηση νέων τάσεων και ανταπόκρισης σε νέες πλατφόρμες, πρακτικές, εργαλεία και στις εν γένει ευμετάβλητες συνθήκες του περιβάλλοντος ενημέρωσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Παρόλο που εντοπίστηκαν ορισμένες μεμoνωμένες περιπτώσεις συνεργατών που συνδύαζαν το αναγκαίο βασικό επίπεδο πρακτικής τεχνογνωσίας και τη διάθεση ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, τα  μειωμένα οργανωμένα αντανακλαστικά στις νέες τάσεις ήταν και είναι κοινός τόπος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: δεν χρησιμοποιούνταν καμμία πλατφόρμα Social Media management, δεν έγινε καμμία αναφορά σε SEO, σε user experience και σε online metrics.

Τα ίδια χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν επί ΔΤ και φαίνεται πως τα κληρονομεί και η ΝΕΡΙΤ από τα πρώτα μάλιστα βήματα της λειτουργίας της.

Πρόταση για έρευνα σε δύο φάσεις και σχεδιασμός προγραμμάτων

Προτείνεται μια καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών για τη χρήση των νέων μέσων καταρχάς του δημοσιογραφικού προσωπικού. Η καταγραφή θα είναι ποσοτική και ποιοτική και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις με μια μεθοδολογία με τα ακόλουθα βήματα:

 1. Ποσοτική διερεύνηση του επιπέδου γνώσης και χρήσης βασικών και προηγμένων νέων μέσων, εργαλείων και εφαρμογών από δημοσιογράφους της ΝΕΡΙΤ μέσω της συμπλήρωσης σύντομου  ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
 2. Ανάλυση των αποτελεσμάτων του online ερωτηματολογίου και κατάταξη των δημοσιογράφων (σε επόμενη φάση η ίδια καταγραφή θα λάβει χώρα και για άλλες ειδικότητες) σε τρία επίπεδα γνώσης και χρήσης, α) Αρχικό, β) Μεσαίο, γ) Προχωρημένο
 3. Σχεδιασμός και οργάνωση ατομικών ή ομαδικών (focus groups) συναντήσεων όπου θα καταγραφούν σε μεγαλύτερο βάθος οι ποιοτικές δεξιότητες και γνώσεις καθενός.
 4. Οριστικοποίηση της κατάταξης στα τρία επίπεδα γνώσης συνεκτιμώντας την ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση.
 5.  Σχεδιασμός προσαρμοσμένων στα τρία επίπεδα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και προγραμμάτων.

Ο διάλογος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο διάλογος είναι η βάση όλης της δουλειάς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η αξία του είναι τεράστια. Μέσω του διαλόγου μάς μαθαίνουν και μας εμπιστεύονται. Για χάρη του διαλόγου θέλουν οι άνθρωποι να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Η επικοινωνία στο Διαδίκτυο μοιάζει με τη διά ζώσης. Κάνουμε σχόλια, συμμετέχουμε σε συζητήσεις, διαδρούμε με τον κόσμο.

Πώς συμμετέχουμε στο διάλογο;

Ουσιαστικά συνάπτουμε ένα  συμβόλαιο με τους επισκέπτες. Ο τρόπος με τον οποίο τους απευθυνόμαστε είναι ενδεικτικός της ποιότητάς μας, και προϊδεάζει ακόμα και τους ανύποπτους για το τί θα βρει στα υπόλοιπα Μέσα μας.
Το κοινό έχει προσδοκίες, Ό,τι κάνουμε συμβάλλει στην άγραφη συμφωνία που συνάπτουμε μαζί του. Η συμφωνία αυτή, ή αλλιώς το συμβόλαιο με το κοινό μας συνίσταται από τη συχνότητα των αναρτήσεών μας, τις απαντήσεις μας στους επισκέπτες, την ποιότητα των αναρτήσεων, τον τόνο της ομιλίας μας, τα ίδια τα σχόλιά μας.

Πόσο συχνά αναρτούμε περιεχόμενο;

Κάθε πλατφόρμα κι υπηρεσία, έχει τις ιδιαιτερότητές της. Δεν το παρακάνουμε, με πολλές αναρτήσεις την ημέρα. Στο Facebook 2 με 3 αναρτήσεις την ημέρα το λιγότερο, και 5 το ανώτερο. Στο Twitter μπορούμε να κάνουμε περισσότερες αναρτήσεις, αλλά προσέχουμε πολύ ώστε να μην πλημμυρίσουμε την timeline με περιεχόμενό μας. Στο Twitter μπορούμε να επαναλαμβάνουμε περιοδικά μια σημαντική μας ανάρτηση για να είμαστε σίγουρη ότι την έχουν δει οι περισσότεροι δυνατοί followers.

Σε τί αφορούν οι αναρτήσεις μας; Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Πως διευρύνουμε το κοινό μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ακολουθούν μερικές μικρές συμβουλές για την απόκτηση περισσότερων followers, fans και φίλων:
Είμαστε προσωπικοί. Δεν φοβόμαστε την έκθεση, αλλά προσέχουμε να μη περάσουμε το όριο της ευπρέπειας και των δεοντολογικών κανόνων.
Μιλάμε για τους λογαριασμούς μας στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας βοηθούν τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα Νέα Μέσα.
Κάνουμε διαλόγους κι όχι μονολόγους.
Πληροφορούμε το κοινό για το πού μπορούν να μας βρουν. Στο Facebook αναφέρουμε τους λογαριασμούς του Twitter κι αντιστρόφως.
Χρησιμοποιούμε το email και τις υπογραφές μας στα email προκειμένου να ενημερώσουμε το κοινό για τους λογαριασμούς μας.
Είμαστε γενναιόδωροι κι ακολουθούμε όσους μας ακολουθούν στο Twitter.
Συναντούμε τους followers και τους φίλους μας offline.
Ακολουθούμε συναδέλφους που είναι δραστήριοι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τους ζητάμε να μας βοηθήσουν.
Αναζητούμε και ακολουθούμε ανθρώπους που είναι δραστήριοι σε τομείς σχετικούς με τη δουλειά μας.
Θυμόμαστε ότι δεν είναι ο αριθμός των followers που δείχνει τη δύναμη του κάθε δικτύου: είναι προτιμότερο να έχουμε μια σελίδα με 200 followers στο Facebook που κάνουν διαρκώς like, απ’ ότι μια σελίδα με 2.500 followers που δεν κάνουν το παραμικρό.
Επιζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο, αλλά μας επιτρέπουμε υπό συνθήκες και το χιούμορ.

Μετρήσεις

Οι μετρήσεις μας βοηθούν να καταλάβουμε πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό. Θέτουμε μετρήσιμους στόχους. Εξηγούμε πώς θα αναπτυχθεί η δραστηριότητά μας και πόσο θα διαρκέσει. Βάζουμε συγκεκριμένους στόχους π.χ. “σ’ ένα μήνα θα έχουμε 500 followers, 50 σχόλια, θα έχουμε μια ιδέα για περιεχόμενο που προέρχεται από χρήστες (user generated content) το μήνα”. Δε χρειάζονται πολλοί ή περίπλοκοι στόχοι. Καλό είναι να ξεκινήσουμε με λίγους κι απλούς στόχους.

 Παραδείγματα στόχων: αύξηση των φίλων και των followers κατά 25%, αύξηση των επισκεπτών της εκπομπής κατά 25%, αύξηση των επισκεπτών που έρχονται απ’ το Facebook στην ιστοσελίδα μας κατά 25%. Θέτουμε μια εναρκτήρια τιμή. Βλέπουμε πόσους followers, fan ή φίλους έχουμε και καταγράφουμε τον αριθμό ώστε να έχουμε μια μονάδα μέτρησης και σύγκρισης στο μέλλον.

Είναι εύκολο στην αρχή να πιστέψουμε ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι μια κουραστική υποχρέωση με μικρή ανταμοιβή. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μετρήσιμους στόχους απ’ την αρχή.

Δεν υποτιμάμε τις μετρήσεις αλλά δεν το παρακάνουμε κιόλας με αυτές, γιατί “δε μετρά οτιδήποτε είναι μετρήσιμο, ούτε καθετί που μετρά είναι μετρήσιμο” (not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts).

Οι μετρήσεις είναι δύσκολες. Ας μην ξεχνάμε το στόχο: θέλουμε να κάνουμε τη δημοσιογραφική μας δουλειά περισσότερο σχετική στο κοινό μας. Τα διαγράμματα δεν έχουν αξία από μόνα τους. Κι επίσης, δε μπορούν να μετρηθούν όλα. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα πρέπει να γίνουν ένας φυσικός τρόπος για να έρθει το κοινό σε επαφή μαζί μας.
Δείτε ένα ενημερωτικό βίντεο από το BBC College of Journalism για τις ψηφιακές μετρήσεις: http://www.bbc.co.uk/programmes/p025zdwh
Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Πλάνο εργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

people_dont_tweetΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Δομή εργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

 • Ξεκινάμε με μια συνάντηση κι αποσαφηνίζουμε τη στρατηγική μας. Στη συνάντηση συμμετέχουν δημοσιογράφοι εργαζόμενοι στα Νέα Μέσα. Ο ορισμός ενός στρατηγικού πλάνου είναι μια διαδικασία που διατυπώνεται απ’ το αρμόδιο τμήμα κι έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλάνου κίνησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική, χωρίς σχέδιο και στόχους είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε αναποτελεσματικές πρακτικές που μας απομακρύνουν απ’ το κοινό και στέλνουν μια μονοσήμαντη εικόνα για τα Μέσα μας.
 • Αποφασίζουμε ποιές είναι οι ανάγκες της σύνταξης, τί θέλουμε να πετύχουμε δημοσιογραφικά και θέτουμε μετρήσιμους στόχους. Η αποσαφήνιση των στόχων μας έχει κομβική σημασία και απ’ αυτή θα εξαρτηθεί συνολικά και ειδικά η παρουσία μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε το διάλογο με το κοινό; Θέλουμε να έλξουμε νέες ιδέες, ή να κάνουμε μια μεγάλη έρευνα; Συζητάμε τί περιμένουμε απ’ τη δουλειά μας κι απ’ τους επισκέπτες μας, απ’ το κοινό μας. Θυμόμαστε ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε λέγονται τυχαία “Κοινωνικά”, που σημαίνει διαρκής διάλογος και ανταπόκριση στα μηνύματα του κοινού.
 • Επιλέγουμε ποιές πλατφόρμες κι υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, αν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα δημοσίευσης και διάχυσης καθώς κι η άμεση ανταπόκριση σε γεγονότα της επικαιρότητας θα προτιμήσουμε το Twitter, ενώ αν θέλουμε να οικοδομήσουμε σχέσεις με το κοινό μας θα κατευθυνθούμε στο Facebook. Το Twitter είναι μια πλατφόρμα που κυρίως θέτει θέματα στη δημόσια ατζέντα και γι’ αυτό είναι πολύ δυνατό στον τομέα των έκτακτων γεγονότων, και του επιτόπιου ρεπορτάζ. Έχει μικρότερη διείσδυση στο γενικό πληθυσμό αλλά η δυναμική του είναι μεγάλη σε θέματα της επικαιρότητας. Είναι γρήγορο, ευνοεί την εξειδίκευση και τον πληθοπορισμό (crowdsourcing), διευκολύνει το διάλογο και την παράλληλη συζήτηση, ενώ είναι σε εξέλιξη κάποιο ζωντανό γεγονός. Στο Twitter δραστηριοποιούνται πρόσωπα που επηρεάζουν (influencers) την κοινή γνώμη, πολλοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα, το Twitter είναι κι ένα πολύ καλό εργαλείο έρευνας καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε πηγές, fixers, και πληροφορίες. Το Facebook απ’ την άλλη πλευρά, είναι πάρα πολύ δημοφιλές στο γενικό πληθυσμό και γι’ αυτό αν κάτι γίνει viral (ιοβόλος μετάδοση) μπορεί να διαχυθεί παντού και να αποκτήσει τεράστια δημοφιλία. Ως Μέσο ευνοεί την ανάπτυξη σχέσεων με τους χρήστες αλλά και την έρευνα μέσω της δυνατότητας αναζητήσεών του. Το μπλογκ είναι ένα εργαλείο αυτοδημοσίευσης που μπορεί να λειτουργήσει ως αποθετήριο της δουλειάς μας, αλλά και βήμα, ή χώρος δημόσιου διαλόγου. Παράλληλα μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε σε fora, σε πλατφόρμες βίντεο όπως το YouTUBE και το Vimeo, αλλά και σε δίκτυα εφαρμογών όπως το Instagram, το Pinterest, το Snapchat και το Vine.
 • Αποφασίζουμε πότε θα είμαστε πιο ενεργοί. Ανταποκρινόμαστε ανάλογα με τις ώρες κατά τις οποίες είναι πιο δραστήριο το κοινό μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μερικές καλές ώρες είναι μεταξύ 8 με 9 όταν οι άνθρωποι εγκαθίστανται στα γραφεία τους και ξεκινούν τη δουλειά τους, το μεσημέρι όταν γευματίζουν και μετά τις 8 μ.μ. όταν οι γονείς βάζουν τα μικρά παιδιά για ύπνο. Παρακολουθώντας πότε κάνουν retweet οι χρήστες, ή πότε σχολιάζουν στο Facebook οι επισκέπτες μας, καταλαβαίνουμε τις ώρες που είναι ενεργοί και καταγράφουμε συστηματικά τις σχετικές τάσεις. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις ενέργειές μας στις ώρες που είναι πιθανότερο να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή του κοινού με το περιεχόμενό μας. Μπορούμε να προγραμματίσουμε τον χρόνο των αναρτήσεών μας, κάνοντας χρήση ενός εργαλείου διαχείρισης αναρτήσεων (π.χ. Hootsuite, Tweetdeck).
 • Δημιουργούμε λογαριασμούς. Θέτουμε ένα κατάλληλο όνομα προκειμένου να είμαστε εύκολα αναγνωρίσιμοι, αναζητήσιμοι και ορατοί. Επίσης φροντίζουμε να είναι σαφές το Μέσο απ’ το οποίο αναρτούμε το περιεχόμενό μας, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση. Αποφασίζουμε ποιά θα είναι η εταιρική πολιτική ονομάτων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Έχουμε υπόψη μας ότι οι άνθρωποι προτιμούν να συνομιλούν και να διαδρούν με ανθρώπους κι όχι με οργανισμούς (Organizations don’t tweet, people do: A manager’s guide to the social web, Euan Semple). Συντάσσουμε μια σαφή παρουσίαση του λογαριασμού μας και χρησιμοποιούμε ελκυστικές, κι αντιπροσωπευτικές της δουλειάς μας, εικόνες.
 • Ξεκινάμε να οικοδομούμε το δίκτυό μας. Ορίζουμε πολιτική σχετικά με το ποιούς ακολουθούμε στο Twitter. Δημιουργούμε λίστες προσώπων ή ενδιαφερόντων μας. Κάνουμε έρευνες μέσω hashtags και επινοούμε δικά μας. Τα hashtags ομαδοποιούν τις αναρτήσεις με βάση μια ορισμένη συζήτηση (βλέπε αναλυτικότερα παρακάτω).
 • Ορίζουμε κάποιον υπεύθυνο καθώς και μια ομάδα που θα έχει ως αρμοδιότητα την εργασία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Δείτε το σχετικό βίντεο για το πως η ομάδα social news του BBC παράγει ταχύτατη κάλυψη των γεγονότων στο Twitter, πως ενθαρρύνει το διάλογο στο Facebook και πως παρέχει λεπτομερέστερη σε βάθος κάλυψη στο Google +.

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/social-media/article/art20130912133622865

*Οι παραπάνω ιδέες αποτελούν μια επεξεργασμένη εκδοχή του εγχειριδίου για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, του Σουηδικού Ραδιοφώνου, που έχει δημοσιευθεί απ’ την EBU. 

Το μέλλον του δημοσιογραφικού επαγγέλματος

Οι μείζονες αλλαγές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος όπως αποτυπώνονται σε αναφορά του οργανισμού Reuters. Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις, και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος τα προσεχή χρόνια εξαιτίας των νέων τεχνολογιών και των Νέων Μέσων.

reuters

Ιδέες για ρεπορτάζ με κινητές συσκευές

Ενδιαφέρον βίντεο με ιδέες για εφαρμογές κινητών που βοηθούν το δημοσιογράφο να παράξει πρωτότυπο περιεχόμενο.

Τί περιέχουν οι ιδανικές αναρτήσεις;

Infographic που περιγράφει πώς να δημιουργήσουμε ιδανικές αναρτήσεις σε μπλογκ, στο LinkedIN, στο YouTUBE, στο Facebook, στο Twitter, στο Pinterest, στο Google+, στο Vine, στο Tumblr, και στο Instagram, καθώς και τί ώρες είναι καλύτερο να δημοσιεύουμε.

PerfectPost-V5-Infographic